מקריםMRI Case Report: Fibrocartilageneus Embolus - FCE
מרץ 2013
  T1W sagittal images of the csc
Successful treatment of canine epitheliotropic lymphoma with masitinib
ינואר 2013
Successful treatment of canine epitheliotropic lymphoma with masitinib
Thorascopic Pericardectomy
ספטמבר 2011
Thorascopic Pericardectomy
Carotid ligation emergency care treatment for nasal sarcoma and massive epistaxsis
מאי 2011
Carotid ligation emergency care treatment for nasal sarcoma and massive epistaxsis
THE HEART OF THE MATTER
מרץ 2011
THE HEART OF THE MATTER
Mycoplasma Haemocanis in a dog with splenic hemangiosarcoma
ספטמבר 2011
Mycoplasma Haemocanis in a dog with splenic hemangiosarcoma
Feline Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
ינואר 2010
Feline Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Diagnostic imaging of canine spirocercosis: Wide range of pathologic findings
ינואר 10
Diagnostic imaging of canine spirocercosis: Wide range of pathologic findings
Self Assessment Imaging Case
ספטמבר 09
Self Assessment Imaging Case
טיפול כירורגי בטראומת עמוד שדרה
ינואר 09
אוליב-שבר
Repair of Traumatic Central Large Hard Palate Defect
אפריל 08
Repair of Traumatic Central Large Hard Palate Defect
Canine Anal Sac Adenocarcinoma
מרץ 08
Canine Anal Sac Adenocarcinoma
שיטה חדשה לטיפול ב-OCD גדולי מימדים
פברואר 08
שיטה חדשה לטיפול ב-OCD גדולי מימדים
Sinonasal CT
ינואר 08
Sinonasal CT